Przekształcenie

 

         Szczecin  01.10.2016r.

 

MACSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Energetyków 3/4

 70-656 Szczecin                                                                                                                                                                       

  

ZAWIADOMIENIE

 

         Niniejszym zawiadamiamy, że Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 września 2016 roku zarejestrował przekształcenie "MACSPED" TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY WIENCONEK I MAJEWICZ Spółki Jawnej, wpisanej dotychczas do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000010304 w spółkę komandytową, która działa pod firmą MACSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 Spółka przekształcona (nowa) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000639504, zaś numery NIP i REGON spółki komandytowej są takie same jak przekształconej spółki jawnej, tj. NIP: 8520600578 oraz REGON: 006620117.

 Spółka przekształcona może używać skrótu: „MACSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.”.

 Spółka komandytowa działa pod tym samym adresem co spółka jawna.

          Opisane powyżej przekształcenie jest przekształceniem dokonanym na podstawie przepisów prawa, tj. art. 551 i nast. KSH, w tym w szczególności na podstawie art. 581 – 584 tego kodeksu, w związku z czym zgodnie z art. 553 KSH spółce komandytowej, powstałej z przekształcenia dotychczasowej spółki jawnej, z mocy prawa przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (pełne następstwo prawne).

          Oznacza to, że dla kontynuacji naszej współpracy nie jest konieczne zawieranie jakichkolwiek nowych umów, czy też aneksowanie umów dotychczas nas wiążących, gdyż spółka komandytowa jest kontynuatorem spółki jawnej – w pełnym zakresie.

          Reprezentantem spółki komandytowej jest jej komplementariusz - MACSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisana do KRS pod nr 0000555781, posiadająca REGON nr 361394350, w imieniu którego działają członkowie jej Zarządu, tj.: Wienconek Krzysztof, piastujący funkcję Prezesa Zarządu oraz Majewicz Krzysztof, piastujący funkcję Członka Zarządu.         

 

GEPARDY BIZNESU

gepardy.jpgZ ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza praca została doceniona w 2016 roku nadaniem prestiżowej nagrody „Gepardy Biznesu 2016”!